This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

OpenWrt kurulumu için hızlı başlangıç kılavuzu

Demek cihazlarından birine OpenWrt yüklemek istiyorsun!

Takip eden hazırlık önerilir, OpenWrt bellenimini çakmadan (flaşlamadan) önce:

  • Kurlumu aceleye getirme, zaman ayır. Kurulum sırasında bir şey garip görünürse, devam etmeden önce cevap bul.
  • Cihazın tam model adını hazır bulundur, böylece doğru OpenWrt bellenimini seçebilirsin.
  • Cihazın yeni bellenim çakmayla ilgili belgelendirmesini hazır bulundur
  • İnternet yönlendiricine OpenWrt yüklerken ve yapılandırırken İnternet-erişiminin bir süre çevrim-dışı olacağı aşikar. Lütfen çevrim-dışı olarak tüm gerekli bilgiyi edin, veya yedek İnternet bağlantısı temin et.

Soruların varsa:

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2021/11/29 15:11
  • by sorcun