This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

OpenWrt/LEDE projesi hakkında

OpenWrt gömülü cihazları (genellikle yönlendiriciler) hedef alan, yüksek geliştirilebilirliğe sahip bir Gnu/Linux dağıtımıdır. Bu yönlendiriciler için diğer dağıtımlardan farklı olarak, OpenWrt yönlendiriciniz için tepeden tırnağa tam-özellikli, kolayca düzenlenebilir bir işletim sistemi olarak inşa edilmiştir. Pratikte bu, ihtiyacınız olan tüm özelliklere angaryalar olmadan, çoğu dağıtımdan daha güncel bir Linux çerkirdeğiyle güclendirilmis olarak sahip olabileceğiniz anlamına gelir.

Tek, sabit bir bellenim oluşturmaktansa, OpenWrt paket yönetimiyle tamamen yazılabilir bir dosyasistemi sağlar. Bu sizi sağlayıcının temin ettiği uygulama seçimi ve yapılandırmasının kısıtlamalarından bağımsız kılar ve bir gömülü cihazı paketleri kullanarak her uygulamaya yaraşacak şekilde özelleştirmenize imkân sağlar. Geliştiriciler için, OpenWrt kendisini saracak tam bir bellenim imgesi ve dağıtım inşa etmeden uygulama geliştirecek ortamı sağlar. Kullanıcılar için bu, bir gömülü cihazı sağlayıcının öngörmediği yollarla kullanabilecek tam özelleştirme özgürlüğü demektir.

2016'da, LEDE projesi OpenWrt projesinin yan-ürünü olarak ve birçok ortak hedefi paylaşarak kuruldu. Proje geliştiriciler, sistem yöneticileri veya Linux tutkunlarının gömülü cihazlar, özellikle de yönlendiriciler için yazılım inşa ve yapılandırmalarını kolaylaştıran bir gömülü Linux dağıtımı inşa etmeyi amaçladı. LEDE ismi Linux Embedded Development Environment (Linux Gömulü Geliştirme Ortamı)'nı temsil eder.

Projenin üyeleri OpenWrt topluluğunun en faal üyelerinin önemli bir bölümünü kapsadı ve şeffaflığa, işbirliğine ve gayrimerkeziğe odaklı bir topluluk oluşturarak Gömülü Linux geliştirilimine yeni bir yaşam getirmeye niyetliydi.

LEDE'nin beyan edilmiş hedefleri şunlardı:

 • Kararlılık ve işlevsellik odaklı muhteşem bir Linux dağıtımı inşa etmek.
 • Topluluk destekli cihaz testi geribilirimiyle eşlenmiş düzenli, öngörülebilir sürüm döngüsü.
 • Geniş topluluk katılımıyla ve umumi toplantılarla şeffaf karar süreçleri tahsis etmek.

LEDE projesinin biçimine OpenWrt projesi/topluluğunca çözümsüz addedilen, uzun süreli meseleleri çözmek için karar verildi:

 1. Faal merkezi geliştiricilerin sayısı tüm zamanların en düşük seviyesinde olması, daha fazla yeni insanın dahil olmasi için bir sürecin yokluğu.
 2. Güvenilmez altyapı, çözumlerin iç anlaşmazlıklar ve tek arıza noktaları tarafından engellenmesi.
 3. OpenWrt projesindeki, hem merkez takım içi hem de merkez takım ve topluluğun geri kalanı arasıda iletişim, şeffaflık ve düzenleşim yetersizliği.
 4. Gelen yama akışını ele alacak “commit” erişimi olan yeterli insan olmayışı, sınamalara ve olağan inşalara çok az ilgi.
 5. Kararlılığa ve belgelendirmeye odaklanma yetersizliği.

Bu meseleleri tespit etmek için, LEDE projesi OpenWrt'den farklı bir yol ile kuruldu:

 1. Tüm iletişim kanalları umumidir, bazıları sinyal/gürültü oranını düşük tutmak için üyesi olmayanlara sadece okunabilirdir.
 2. Karar mekanizması, oy kullanma hakkı sahibi olan geliştirici ve ileri kullanıcıların yaklaşık yarı-yarıya karışımıyla daha açık.
 3. Altyapı bize daha az bakım işi yaratmasını temin etmek için çokça sadeleştirildi.
 4. “More liberal merge policy, based on our experience with the OpenWrt package github feed.”
 5. Sadeleştirilmiş bir sürüm süreciyle müşterek otomatikleştirilmiş sınamaya yüksek öncelik.

Ocak 2018 itibariyle, OpenWrt ve LEDE projeleri, OpenWrt adı altında yeniden birleşme konusunda mutabakata vardılar.

Yeni, birleşik OpenWrt projesi önceki LEDE projesi tarafından oluşturulmuş kurallar altında yönetilir. Eski LEDE ve OpenWrt projelerinin faal üyeleri birleşik OpenWrt'ye katkı sağlarlar.

LEDE'nin çatallanması ve takip eden OpenWrt'ye birleşmesi birleşik projenin genel teknik yönelimini değiştirmedi. OpenWrt, LEDE'nin 17.01 serisinde ve şimdiye kadar çok noktalı sürümlerinde yaptığı gibi kritik hataların ve güvenlik meselelerinin üzerine giden sık küçük sürümleri hedeflerken, kararlılığı ve sürüm bakımını geliştirmeye çalışmaya devam edecek.

Eski, 15.05 öncesi OpenWrt CC sürümleri birleşik proje tarafından artık desteklenmiyorlar, onları gelecek guvenlik ve hata onarınlarından yoksun bırakılıyorlar. OpenWrt CC 15.05 sürümü serisi sınırlı bir miktar guvenlik ve hata onarımı aldı, ancak sürüm otomasyonu ile birleşim yetersizliğinden daha fazla ikilik imge surumu yapılmadı.

Birleşik proje önceki LEDE projesinin kod tabanını kullanır. OpenWrt'ye özgü yamalar LEDE deposunda bulunmazlar ancak kaynak kod, sürekli eşlenen aynası Github'da barınan, git.openwrt.org'a taşınırken, LEDE'nin kod kalitesi gereksinimleriyle buluşarak yeni ağaca bütünleştiler. Özgun OpenWrt codtabanı gelecek referanslar için Gihub'da arşivlendi.

Yeniden birleşen OpenWrt projesi hukuken, OpenWrt tescili markamızı yöneten, bağışlarımızı ele alan ve yasal problemlerimizle ilgili bize yardım eden Software in the Public Interest (SPI) (Kamu Yararına Yazılım) - bir US 501(c)(3) kâr amacı gütmeyen kuruluş tarafından temsil edilmektedir.

Daha önce lede-project.org alanadı altında bulunan altyapı çoğunlukla karşılık gelen openwrt.org alt-alanadlarına taşındı ve uygun yerlere yönlendirmeler yerleştirildi.

OpenWrt simgesi OpenWrt adı; gelecek kablosuz yönlendirici bellenimi gelişiminin başlangıcını işaretleyen WRT54G yönlendiriciler için ilk White Russian sürümleriyle başlayan, kablosuz yönlendirici hareketlerinin başlangıcından gelir.
LEDE simgesi LEDE adı Linux Embedded Development Environment (Linux Gömülü Geliştirme Ortamı)'nın kısaltmasıdır, bu onun hem esnekliğine hem de onu kablosuz yönlendirici ve ağ uygulamaları diyarının çok ötesinde gömülü Linux uygulamaları için sağlam bir seçim kılan gömülü inşa kökenine bir gönderme.

LEDE çatallanması boyunca oluşan IRC toplantı kayıtları burada görülebilirler.

Gerçek yaşam / F2F toplantılar

Burada OpenWrt Projesine şuanki müdahil insanların alfabetik sıralı listesini bulabilirsiniz:

Developers Nickname
Adrian Schmutzler adrianschmutzler
Alexander Couzens lynxis
Álvaro Fernández Rojas noltari
Baptiste Jonglez zorun
Christian Lamparter lach1012
Chuanhong Guo 981213
Daniel Golle dangole
David Woodhouse dwmw2
David Bauer blocktrron
Felix Fietkau nbd
Florian Fainelli [florian]
Hans Dedecker dedeckeh
Hauke Mehrtens hauke
Imre Kaloz kaloz
Jo-Philipp Wich jow
John Crispin blogic
Jonas Gorski jogo
Kevin Darbyshire-Bryant ldir
Koen Vandeputte xback
Luka Perkov luka
Mathias Kresin mkresin
Matthias Schiffer neoraider
Mirko Vogt mirko
Paul Spooren aparcar
Petr Štetiar ynezz
Piotr Dymacz pepe2k
Rafał Miłecki rmilecki
Rui Salvaterra rsalvaterra
Steven Barth cyrus
Stijn Tintel stintel
Ted Hess thess
Yousong Zhou yousong
Zoltan Herpai wigyori
Wiki Documentation Nickname
Thomas Endt tmomas
Rich Brown richb-hanover
Alberto Bursi bobafetthotmail
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • Last modified: 2021/12/01 13:45
 • by sorcun