FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

OpenWrt/LEDE Projesi Kuralları

 1. OpenWrt (önceki LEDE) projesi içerisindeki tek rol ayrımı katkıcılar ve katkıcı olmayanlar arasındadır, bir çekirdek geliştirici grubu veya başka özel ayrıcalıklı üyeler yoktur.
 2. Tüm katkıcıların oy kullanma hakkı vardır ve bu oy kullanma haklarını, proje konularında geniş bir uzlaşmayı sürdürmek üzere özgürce kullanmaları için davetlidirler.
 3. Proje konuları, tüm geliştirme yönergeleri ve saire basit oy çokluğuyla karara bağlanırlar. Oylar basit evet/hayır kararları, önerilen çoklu seçenek arasından çoğunluğun kararı ve benzeri çeşitli yollarla ele alınırlar.
 4. Aralıksız üç ay boyunca ulaşılamaz olan katıkıcılar, kalan aktif katkıcılar arasında oy çokluğu kabiliyetini sürdürme amacı ile katkı hakkı ve oy hakkı iptali alacaklardır.
 5. Her durumda sadece tam katkı hakkı olacaktır, depolara kısmi erişim veya başka türlü sınırlandırılmış erişim yoktur.
 6. Sık katkı verenler mevcut katkıcıların basit çoğunluk uzlaşmaşı ardından katıkıcı olabilirler. Proje üyeleri uygun insanları önermekte özgürlerdir.
 7. Oylamaların ve alınan kararların herbiri proje sitelerinde açıklanır.
 8. Proje altyapısının dış kaynakları, proje üyelerinin gerçek geliştirme gayretine odaklanmalarına izin vermek için, mümkün olduğu her zaman ÖAKY(Özgür ve Açık Kaynaklı Yazılım 1)) topluluğunca yürütülen servislerle sağlanacaktır.
 9. Dış kaynaklardan temin edilemeyen veya projenin kendisi tarafından işletilmeyen her altyapı, işletmecilerin ulaşılamaz olması nedeniyle projenin kapıda kalma olasılığını azaltmak için en az üç farklı insan tarafından yönetilebilir olacaktır. Çeşitli servislerin sorumlu işletmecileri alenen ilan edilecektir.
 10. Proje mahremiyet ve eşitlik gerekçeleriyle, kendi proje alanı altında eposta hesapları arz etmeyecek.
 11. Bu kurallarda yapılacak değişikliklikler oy kullanma hakkı olan katkıcıların üçte iki çoğunluğunu gerektirir ve belgelenirler.
 12. Birbirimize iyi davranalım.

Pzt, 10 May 2016

“Birbirinize iyi davranın” kuralı 9 Mayıs 2016 toplantısında kabul edildi Add the rule “Be nice to each other” Agreed in the meeting 9 May 2016

Sal, 5 Nis 2016

Kuralların üslubu değiştirildi ve yazım hataları giderildi. Altyapı kuralı kullanılan barındırma hizmetlerinin ÖAKY karakterini belirtecek şekilde genişletildi, belgelenen sorumluluk gerekliliği eklendi. Hazır bulunan 6'da 6 ve toplam 8'de 6 insan tarafından kabul edilmiştir(ing).

Per, 24 Mar 2016


1)
Özgür Yazılım zaten açık kaynaklıdır
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • Last modified: 2021/04/08 17:01
 • by sorcun