This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

  • Bu site topluluktan, ve topluluk için.
  • OpenWrt geliştiricileri bu sitenin çalışır kılan olanakları sağlarlar, ama bunun dışında topluluğun eşit üyeleridirler.
  • Topluluğun yönetim kurallarıyla ilgili en-üst birkaç seviye sayfa salt okunur sayfalardır. Sitenin çoğunluğu kayıtlı üyelere düzenlemeleri ve geliştirmeleri için açıktır.

Bu sitenin amacı şunları sağlamaktır:

Mevcut biçimlendirme komutları ve yüklü sözdizimi eklentileri için DokuWiki Sözdizimi Klavuzu'nu okuyun. Onları Oyun-alanı Sayfası'da deneyin!

Makaleleri yazarken takip edilecek ana esaslar için Wiki katkı klavuzu'nu okuyun.

İyi fotoğraflar çekme ve onları siteye yükleme rehberi için Adding images to the OpenWrt Wiki'ye görüntü ekleme'ye bakın.

Sitenin dahili tutarlık sınamaları vardır. Bu sayfalar sorunları bildirmek için özişlerce üretilirler.

  • Düzenli bakım siteyi düzgün tutmaya yardım eder.
  • Yapılacak diye işeretlenmiş görevler için Yapılacaklar listesi'ne bakın.

Dahili-yönetilen servisler için istatistiklere bakın.

Below mentioned people can be contacted regarding questions about this website.

What Who Contact via
Table of hardware tmomas Forum
Wiki in general (Usage, Syntax, ...) tmomas Forum
Package list bobafetthotmail Forum
Infrastructure (server outages, ...) thess, jow Bug tracker
Other questions about openwrt.org Forum Forum
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2021/03/28 11:48
  • by sorcun