OpenWrt Varyant Dizin Araması

Eğer Standart Çakma Yönergeleri aradığınız bilgiyi sağlamıyorsa, uygun OpenWrt bellenim imgesini bulmak üzere cihazınız hakkında daha fazla bilgi için Forumun Kurulum Bölümü(ing)'nde sorun veya OpenWrt sitesini arayın. Bunun yapmak için:

  • OpenWrt Donanım Tablosu'nda cihazınız için Cihaz Sayfası'nı bulun.
  • Uygun OpenWrt bellenim imgesinin (factory veya sysupgrade) adını ve URL'ini bulun
  • Sonra downloads.openwrt.org'a gidin ve karşılık gelen dizinden OpenWrt imgesini bulun.
  • Gerekli olursa, OpenWrt Cihaz Sayfası'ndaki çakma yönergelerini takip edin.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2021/08/10 08:37
  • by tmomas