Wi-Fi güvenliği ve çalıştırılması

Yapmak isteyeceğimiz son şey Wi-Fi ağlarımızı açmak ve guvenlileştirmek. Bir yönlendiriciye yeni bir OpenWrt copyası yüklediğinde, Wi-Fi ağları guvenlik nedenleriyle Wi-Fi parolaları ayarlayana kadar etkisizdir. Şimdi bunu yapalım.

Başlamak için Wi-Fi yapılandırma sayfasına gidelim. Ona sayfanın en üstündeki “Ağ”(Network) menüsüne giderek ve “Wi-Fi veya “Kablosuz” maddesini seçerek ulaşabiliriz.

Baş Wi-Fi sayfasındayız. Bu sayfa yönlendiricide Wi-Fi iletişimini işleyen fiziksel telsizlere ve onlarla ilişkilendirilmiş Wi-Fi ağlarına ilişkin bilgiyi içerir. Her bir fiziksel telsizin çoklu Wi-Fi ağı olması mümkünken, bizimkinin her birinde “OpenWrt” SSID'siyle sadece bir tek ağ olmalı. We're at the main Wi-Fi page. This page contains the information related to the physical radios in the router which handle Wi-Fi communication and the Wi-Fi networks associated with them. While it's possible for each physical radio to have multiple Wi-Fi networks set up, ours should only have a single network on each of them with an SSID of “OpenWrt”.

Bu sayfada farklı sayıda telsiz görebilirsin. Çoğu yönlendiricinin bir veya iki telsizi var ama bu yönlendiricinin tasarımına bağlı.

Her ağın hemen yanında tuşlar farkedeceksin. Bu tuşlar ağı etkinliştirmemize, ağın ayarlarını düzenlememize veya ağı kaldırmamıza izin verir. Bizim durumumuzda, biz ağ ayarlarını düzenlemek isteyeceğiz. Sayfada en üst ağın “Düzenle”(“Edit”) düğmesine tıkla

Wi-Fi ağımız için yapılandırma sayfasındayız. Bu sayfadan, Wi-Fi ağı için gelişmiş ayarları kontrol edebilirsin. Ayarlar boyunca gözatmaktan çekinme; OpenWrt'nin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla öğrenmek istiyorsan oldukça ilginçtirler. Bizim amaçlarımız için en önemlisi, Wi-Fi ağımız için güvenliği ayarlayabiliriz. Ek olarak en üstte bazı sekmeler göreceksin. Her sekme yönlendirici üzerindeki Wi-fi ağlarından biri için ayarları içerir. Bizim durumumuzda, ilki seçili olmalı.

Şimdi Wi-Fi parolamızı ayarlayalım. Wi-Fi parolası ayarları “Arayüz Yapılandırması”(“Interface Configuration”) içindeki “Kablosuz Guvenliği”(“Wireless Security”) kısmında, sayfanın yaklaşık olarak ortalarında. “Kablosuz Güvenliği”'ne tıkla.

Ardından “Kriptografi” başlıklı bir açılır kutu görmelisin. Açılır kutuda “WPA2-PSK” seçmek istiyoruz.

“WPA2-PSK” seçtiğinde, iki yeni form alanı ortaya çıkacak: “şifre” ve “anahtar”. Şifre ile birşey yapmaya ihtiyacımız olmadığı için “Otomatik” olarak bırakıyoruz. Gerçekten önemsediğimiz alan “anahtar”. “Anahtar” Wi-Fi ağına bağlanırken kullanacağin parola için teknik addır. Sırada onu ayarlayacağız.

Bir parolayla bulduğunda, onu “anahtar” kutusuna yaz. Eğer parolanı doğru yazdığından görerek emin olmak istiyorsan, parola kutusunun yanındakı yeşil yuvarlak simgeye tıkla.

Madem parolamızı ayarladık, haydi yönlendiricideki değişiklikleri sonlandırmak için “Kaydet & Uygula” dügmesine basalım. Sayfanın başına getirilmiş olmalısın. Bir takım bildiriler seni kaydedilmekten olan değişikliklerden haberdar edecek, ve değişiklikler yapıldığında sana söyleyecekler.

Madem parolamızı ayarlandı, Wi-Fi ağımızı açma zamanı! Bunu “Enkinleştir” düğmesine basarak yapacağız.

Yaklaşık 15 saniye sonra, Wi-Fi durumu “etkisiz” demeyi birakmalı. Ek olarak, Wi-Fi ağıyla ilgili ek malumat sağlamalı. Bu malumat şunları içerir:

  • Ağ adı (SSID)
  • İstemciler için güncel bağlantı kalitesi. Hiçbiri bağlı değilse, bunun için %0 demesi normaldir.
  • Şifreleme yöntemi
  • Wi-Fi kanalı
  • İletim hızı. Eğer hiç istemci bağlı değilse bu da 0.0 diyecektir. Normal!

Eğer yönlendiricinde sadece bir kablosuz ağın varsa, ağları ayarlamayla işin bitti. Bunu bileceksin çunku sayfanın tepesine yakında, sadece bir Wi-Fi ağı sekmen olacak. Eğer daha fazla kablosuz ağın varsa, her birine sırayla gitmeli ve aynı süreci kullanarak açmalısın. Bunu aşağıdaki ekran görüntülerinde gösterildiği gibi her bir kablosuz ağ sekmesine tıklayarak yapabilirsin.

Kullanım kolaylığı için, yonlendiricindeki tüm ağlar için aynı parolayı kullanmanı şiddetle öneriyorum. Bu gidiş yolunda anlatılandan pek farklı bir kurulumun olmadıkça bunda gerçek bir zarar yoktur.

Wi-Fi ağın kuruldu! “OpenWrt” Wi-Fi ağına uygun anahtarla bağlanabilirsin. İnternet'e erişimin olmalı. Eğer normalde yönlendiricinin kurulumunu yapmak için kullandığın cihaza bir kablo ile bağlanmıyorsan, kabloyu çekmekten çekinme.

Son adım: Internet bağlanabilirliği, sorun giderme ve ardından yapılacaklar ->

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2021/08/10 08:44
  • by tmomas