This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

OpenWrt Projesine Hoş Geldiniz

OpenWrt Projesi gömülü cihazları hedef alan bir Gnu/Linux işletim sistemi projesidir. Tek, sabit bir bellenim oluşturmaktansa, OpenWrt paket yönetimiyle tamamen yazılabilir bir dosyasistemi sağlar. Bu sizi sağlayıcının temin ettiği uygulama seçimi ve yapılandırmasından bağımsız kılar ve paketlerin kullanımıyla, cihazı her kullanıma uygun olacak şekilde özelleştirmenize imkân sağlar. OpenWrt, geliştiriciler için, uygulamayı, etrafına tam bir bellenim inşa etmeden geliştirebilecek ortamı sağlar; kullanıcılar için bu, cihazı öngörülmemiş yollarla kullanabilecek tam özelleştirme imkânı demektir.

Desteklenen cihazlar için Cihaz Tablosu'na bakın. OpenWrt projesi yapısı hakkında daha çok bilgi için OpenWrt Hakkında

SFC has welcomed us into their organization1):

September 10, 2020 OpenWrt — building on their sixteen years of success as the most popular Free and Open Source (FOSS) wireless router project — today joins Conservancy as a member project. FOSS wireless routers assure software freedom for all Internet users. Conservancy will help OpenWrt continue to thrive and grow as its new fiscal sponsor. OpenWrt occupies a special place in the history of software freedom. OpenWrt's creation and launch shows that GPL enforcement works and advances software freedom. In 2004, when Linksys released the firmware code for the WRT54G router series, coders and tinkerers regained control over their own routers, and launched OpenWrt based on the sources liberated from GPL enforcement. Today, OpenWrt leverages software freedom protected by the GPL to share that freedom and control with everyone who uses wireless routers to connect to the Internet.

→ Read more...

OpenWrt Topluluğu OpenWrt 19.07 kararlı versiyon serisini gururla sunar. Bu önceki kararlı majör 18.06 sürümünün devamıdır.

OpenWrt 19.07 serisi tüm desteklenen cihazlari Linux çekirdeği 4.14 versiyonuna taşımaya ve öncül ath79 tabanlı cihaz ağacı desteğini takdim etmeye odaklanmıştır.

Güncel Kararlı Sürüm - OpenWrt 19.07.7

OpenWrt'nin güncel kararlı versiyon serisi, son sürümü v19.07.7 olmak üzere, 19.07'dir. 18 Şubat 2021'de sürülmüştür.

→ Read more...

Outdated release!
This OpenWrt release is no longer receiving updates. You should switch to a newer release.

The OpenWrt Community is proud to present the OpenWrt 18.06 stable version series. It is the first stable version after the OpenWrt/LEDE project merger and the successor to the previous stable LEDE 17.01 and OpenWrt 15.05 major releases.

The OpenWrt 18.06 series focuses on modernizing many parts of the system, on backporting network offload support for eligible targets and on laying the groundwork for regular future release updates.

Current old-stable release - OpenWrt 18.06.9

The current old-stable version series of OpenWrt is 18.06, with v18.06.9 being the last service release of the series. It was released on 9 December 2020. No new releases in this series are expected.

→ Read more...

İnsanlar ürün sağlayıcıdan gelen dahili belleniminden daha iyi çalıştığına inandıkları için OpenWrt yüklüyorlar. Daha kararlı, daha çok özellik barındırır, daha güvenli ve daha iyi desteğe sahip görüyorlar.

  • Geliştirilebilirlik: OpenWrt sadece üst-düzey cihazlarda bulunan pek çok kabiliyet sağlar. 3000+ uygulama paketi standartlaştırılmıştır, böylece aynı kurulumu, iki (hatta 5) yıllık cihazlarınızı da kapsayarak, desteklenen herhangi bir cihazda yineleyebilirsiniz. Daha...
  • Performans ve Kararlılık: OpenWrt bellenimi, desteklenen tüm cihazlarda kullanılan standardize modüllerden inşaa edilmiştir. Bu, muhtemelen her bir modülün, ürün gruplarına uyarlanabilen ve tekrar dokunulmayan dahili bellenimden daha fazla test edildiği ve güncellendiği anlamına gelir. Daha...
  • Araştırma: Birçok takım OpenWrt'yi ağ performansıyla ilgili araştırmaları için bir platform olarak kullanmaktadır. Bu, başarılı denemelerinin gelişmelerinin öncelikle OpenWrt için kullanılabilir olacağı anlamına gelir, anaakım, sağlayıcı bellenimlerine dahil olmadan çok önce. Daha...
  • Açık Kaynak / Ek ücret yok: OpenWrt parasal bir bedeli olmaksızın sağlanır. Tamamen bir gönüllüler takımıyla yaratılmıştır: geliştiriciler ve bakımcılar, efrat ve ortaklıklar. OpenWrt kullanmaktan memnunsan biraz emek katmayı düşün ve herkes için geliştirmemize yardım et!. Yukarıdakilerin hepsi OpenWrt Açık Kaynak topluluğunun bir parçası olduğu, ve Linux çekirdeğiyle çalıştığı için mümkün oldu. Kaynak kodu edin...
  • Ve dahası…


Ocak 2018 itibariyle, OpenWrt ve LEDE projeleri, OpenWrt adı altında yeniden birleşme konusunda mutabakata vardılar.

Yeni, birleşik OpenWrt projesi önceki LEDE projesi tarafından oluşturulmuş kurallar altında yönetilir. Eski LEDE ve OpenWrt projelerinin faal üyeleri birleşik OpenWrt'ye katkı sağlarlar.

→ Read more...

Her açık kaynak projesi gibi, OpenWrt kullabıcılarının ve geliştiricilerinin emekleriyle gelişir.

  • Eğer yazılım geliştirmek isterseniz, kaynak koda ulaşmak, derlemek, ve değişikliklerinizi projeye geri katmak için lütfen Geliştirici Kılavuzu(ing)'na başvurun.
  • Eğer geliştirici değilseniz, hala yardım edebilirsiniz. Belgelendirme her zaman geliştirilebilir (yönergelerin sizin deneyiminizle uyuşmasını doğrulayarak da olsa), veya diğer topluluk üyelerine sorularıyla ilgili yardımcı olabilirsiniz. kendinizi wikide kaydetmek(ing) için, veya eposta listelerine ve IRC kanalları(ing)'na katılıp temas kurmak için tereddüt etmeyin.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2021/04/07 18:17
  • by sorcun