FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

OpenWrt bellenim ikiliğilini doğrulamak

Bu adım indirilmiş bellenim ikiliğini bir referans doğrulama toplamıyla doğrulamak için.

Aşağıda bulacağınız yönergeler

 1. Referans sağlama-toplamının elde edilmesi
 2. İndirilmiş dosyanın sağlama-toplamının hesaplanması

Eğer bu iki metin aynı değillerse, bellenim dosyası doğru indirilmemiştir ve böyle bir dosyayı çakmaya kalkarsanız muhtemelen cihazınızı daimi bir takoza dönüşür veya toparlanmak için rahatsız edici işlemler gerektirir.

Sağlama-toplamı uyuşmazsa, bellenim dosyasını yeniden indirip yeniden karşılaştırın. Denemelerinizde sağlama-toplamı hep yanlışsa OpenWrt forumlarından yardım isteyin.

Sağlama-toplamları indirme sunucusu web-sayfasının dizin günümünde depolanırlar. Şu adımları takip ederek edinebilirsiniz:

 1. Son /den sonraki herşeyi atın ve URL'i tarayıcınızda açın. Örneğin https://downloads.openwrt.org/releases/18.06.1/targets/ar71xx/generic/
 2. İndirdiğiniz dosyayı bulun. sha256sum kolonundaki sağlama-toplamı Örneğin 4686a0254fbd44b3d0e8ffd66ac7aba5836fe7f0847bdf7c1bf82281f95f08fb

GUI

Some file managers (dolphin and other more powerful ones used in KDE user interface) offer this functionality in the file property window (right-click on the file, select Properties, click on “Checksums” tab, that tab appears only for binary files, like firmware images). It will offer buttons to calculate the sha256sum and a field where you can paste the SHA256 string from sha256sums file to verify that it is correct.

Uçbirim (CLI)

 1. Bir terminalde şu komutu çalıştırın
  sha256sum ./Masaüstü/dosya-adı
 2. Bu şuna benzer bir çıktı verecek:
  1a7c8bba93584fc44045629888e6b147851917cd0c83fcc91a7e6dbe90bdce76
  openwrt-18.06.1-...-sysupgrade.bin
 3. Doğrulama-toplamı metninin, yukarıdaki talimatları takip ederek edindiğiniz, indirme sayfasının sha256sums bölgesindekiyle örtüştüğünü kontrol edin.
 • Newer Windows has a built-in tool to calculate sha256sums called certutil, but it has no graphical user interface so we will have to use the command line to interact with it.
 • Older Windows version need to download a sha256 tool, for example MD5 & SHA Checksum Utility (the free version).

To use the built-in certutil:

 1. Click the Windows icon, type “cmd” and hit enter.
 2. Execute (assuming you downloaded the file to your Downloads folder):
  certutil -hashfile "%USERPROFILE%\Downloads\openwrt-file-name-here" sha256
 3. This will print a checksum like this (file name followed by string with letters and numbers),
  SHA256-Hash of file C:\Users\USERNAME\Downloads\openwrt-18.06.1-...-factory.bin:
  79 f9 4e fa d3 2c 14 8f f1 95 3f 09 6d 98 c7 41 c0 ff 8f 7e b4 68 8c 9d 5b f9 fb 01 c0 90 fb ab
 4. Remove spaces from this checksum output (e.g. using replace function in notepad):
  79f94efad32c148ff1953f096d98c741c0ff8f7eb4688c9d5bf9fb01c090fbab
 5. Check that the checksum string without blanks matches the one you can find in the sha256sums field on the download page you retrieved by following the instructions above.

Mac has an integrated tool to check sha256sums, but it has no graphical user interface so we will have to use the Terminal to interact with it.

 1. Click the Finder icon in the Dock.
 2. Click Applications in the Favorites list.
 3. Find the Utilities folder and click to open it.
 4. Locate Terminal and double-click the icon to open the program.
 5. Open a terminal window, and execute (assuming you downloaded the file on the desktop):
  shasum -a 256 ./Desktop/file-name-here
 6. it will print something like this (string with letters and numbers followed by file name),
  1a7c8bba93584fc44045629888e6b147851917cd0c83fcc91a7e6dbe90bdce76 
  openwrt-18.06.1-...-sysupgrade.bin
 7. Check that the checksum string matches the one you can find in the sha256sums field on the download page you retrieved by following the instructions above.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • Last modified: 2021/04/10 16:35
 • by sorcun