İnternete bağlanmak ve LuCi web arayüzü yüklemek için SSH kullanma

Takip eden talimatlar OpenWrt cihaza ISS modemin şebekesinde bir IP adresi tanımlar, sonra ISS modem IP adresini, istemci cihazlara internet erişimi sağlayan OpenWrt cihaz için “ağ-geçidi” ve “dns sunucusu” olarak tanımlar.

OpenWrt cihaz bir istemci olarak davranız ve LAN geçidinden erişilebilir olur.

Örneğin ISS modemin ip adresi 192.168.2.1 olursa, 192.168.2.xxx olan her adresi atayabiliriz. Ben bu örnekte OpenWrt cihaza 192.168.2.200 atayacağım.

uci set network.lan.ipaddr="192.168.2.200"
uci set network.lan.gateway="192.168.2.1"
uci set network.lan.dns="192.168.2.1"
uci commit
/etc/init.d/network restart

Bu, IP adresi değiştiğinden, ayarı kaydetmeli ve ssh bağlantısını kapatmalı.

Şimdi ayar kaydedilmiş olduğundan, OpenWrt cihazın gücünü kesebilirsin de.

Kabloyu bilgisayardan çıkarıp ISS modemin eternet geçidine bağla.

PC'yi ISS modeme DHCP ile yani normal “otomatik IP” yolu ile bağla, Wi-Fi weya eternet aynı şekilde olur. OpenWrt cihaza ssh ile 192.168.2.200 IP adresinde bağlan.

Artık LuCI yükleyebiliyor olmalısın.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2022/01/08 06:33
  • by sorcun