This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

OpenWrt IRC Temas

Mayıs 26'da üyeler arasında gerçekleşen oylamayı takiben, OpenWrt'nin resmi IRC varlığının OFTC1) şebekesine taşınması kararlaştırılmıştır.

OFTC üzerinde nasıl bağlanılacağı veya nasıl kayıt olunacağı hakkında bilgi için, şebekenin https://www.oftc.net adresindeki anasayfasına bakın.

Takip eden resmi kanallar OpenWrt tarafından işletilmektedir:

#openwrt kanalı OpenWrt alakalı herşey için genel yerdir. Orası: yapılandırma, uyumluluk veya OpenWrt bellenimin kullanımıyla alâkalı diğer durumlar hakkında sorular sormak için en iyi yerdir.

#openwrt-devel kanalı geliştiricilere hedeflenmiştir ve geliştirme alakalı sorular içindir, tıpkı “porting”, paketleme, yukarı akıtma çabaları ve falan filan gibi.

#openwrt-adm kanalı proje personelinin yönetimsel konuları, altyapı bakımı ve siyasayı koordine etmesi için bir yerdir.


1)
Open Free Software Community - Açık ve Özgür Yazılım Topluluğu
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2022/01/23 04:45
  • by sorcun