Základní koncept OpenWrt

OpenWrt umožňuje nainstalovat velice silnou a vysoce přizpůsobitelnou variantu Linuxu na Váš router. Počet možností se může zdát nejprve matoucí. Cílem tohoto textu je pomoci Vám při prvních krůčkách. Podívejme se na následující schéma:

  1. Ověřit zda model Vašeho routeru je kompatibilní s OpenWrt.
    Pokud jste ještě žádný hardware nekoupili, obraťte se na příručku pro kupující.
  2. Vybrat způsob, kterým získáte firmware OpenmWrt.
  3. Instalovat OpenWrt na Váš routeru.
  4. Připojit se na Váš router a nastavit základní konfiguraci.
  • - Networking od začátečníka pro začátečníky.

Než se budete ptát na fóru, projděte si prosím FAQ.

Poznámka1: Tato wiki je psaná především v angličtině. Pouze základní návody jsou dostupné i v jiných jazycích!
Poznámka2: Grafické webové rozhraní LuCi je dostupné v mnoha jazycích. Vývoj můžete sledovat zde: http://i18n.luci.subsignal.org/pootle/

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2018/03/03 20:16
  • by