This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

Dokumentace

Toto je poslední dokumentace projektu OpenWrt Wiki.

Starší OpenWrt návod lze najít zde: OpenWrt Manual.

OpenWrt je vysoce rozšiřitelná GNU/Linux distribuce pro embedded zařízení... read more.

OpenWrt projekt byl spuštěn v roce 2004... read more.

... read more.

Zařízení která pracují s OpenWrt: Table of Hardware.

OpenWrt umožňuje nainstalovat velice silnou a vysoce přizpůsobitelnou variantu Linuxu na Váš router...

read more.

Instalace OpenWrt do specifických zařízení... read more.

OpenWrt nemá přednastavené heslo!... read more.

Po prvním přihlášení můžeš nastavit přistup do vašeho routeru... read more.

Zkratka UCI (Unified Configuration Interface) znamená Sjednocené konfigurační rozhraní a je určen k centralizaci celé

konfigurace... read more

... read more

Jak na to obsahuje dodatečné úkoly které je možné realizovat s OpenWrt např. nastavení print servru, použití vanilla

firmware, instalace balíčků přes opkg a konfigurace... read more

Tato stať se zaměřuje na kompilaci OpenWrt zdrojových kódů.

Strana Popis
OpenWrt Buildroot — About About OpenWrt Buildroot
OpenWrt Buildroot – Installation Setting up an OpenWrt build system
OpenWrt Buildroot – Usage Using the build system to compile OpenWrt
Build VM Using the build system to compile OpenWrt within a virtual machine
Feeds Working with package feeds
Image Generator

custom images without having to compile or setting up a build system |

SDK Using the SDK to compile package sources

Build-HowTos include doing things from scratch and then using the Build System to obtain an

own firmware (see template_howtobuild):

Strana Popis
Netgear WNDR3700 Build the Netgear WNDR3700 firmware
Seagate Dockstar Build the Seagate Dockstar firmware
TP-Link TL-MR3420 Build the TP-Link TL-MR3420 firmware
3G-Dongle Build firmware including UMTS-Modem support
single package Compile and package only one single package

Specifická dokumentace úkolů souvisejích s vývojem.

Strana Popis
Jak na nepodporovaná zařízení
První kroky První kroky na nepodporovaném zařízení
Přidání platformy Souhrn kroků pro přidání podpory pro novou platformu
Přidáni ovladače Jak přidat podporu pro nové zařízení
Kernel stuff
drivers Stuff related to drivers
OpenWrt
Debugging On Debugging
Build environments Manage different configurations and files in a single Buildroot
Software Libraries What libraries you could use
Crosscompile Cross compile sources into binaries without packaging them
Packages Packaging software
Feeds Working with package feeds
Dependencies Using dependencies for packages
Patches Adding, modifying and refreshing patches
Bugs Reporting and tracking bugs
UCI-Lua Lua bindings for UCI
LuCI Developing LuCI addons
Config scripting Using UCI configuration files in shell scripts
Network scripting Network scripting and protocol handler API
GNU Debugger Howto use the GNU Debugger
Eclipse IDE Howto use the Eclipse IDE including wp_gnu_debugger

Články pokrývající pozadí informací a technický popis jednotlivých složek OpenWrt .

Strana Popis
Utility
OPKG OPKG package manager reference
mtd mtd utility reference
sysupgrade sysupgrade script
UCI UCI reference
LuCI LuCI reference (Homepage)
netifd Netifd (Network Interface Daemon) reference
Funkcionality
Flash Layout How data is stored on the flash
Flash About the different types of flash and what to consider
Filesystems About the different file systems
The Bootloader About Booloaders
Booting About the boot process
Init Scripts Init script implementation reference
Preinit Preinit, Mount Root, and First Boot Scripts
Block Mount Block Device Mounting
Hotplug Hotplug
Boot & Init Requirements

feature complete compared to current, and goals for improvement |

Celkově
brcm63xx.imagetag Information on the firmware image format for brcm63xx
TRX vs TRX2 vs BIN Information on the different file types
External Documentation Links to external documentation
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2021/10/15 09:06
  • by bobafetthotmail