OpenWrt IRC Kontakt

Po głosowaniu wśród członków projektu w dniu 26 maja 2021 r. zdecydowano o przeniesieniu oficjalnej obecności OpenWrt z IRC do sieć OFTC.

Aby dowiedzieć się, jak połączyć się lub zarejestrować w OFTC, odwiedź stronę pod adresem https://www.oftc.net/.

Następujące oficjalne kanały są obsługiwane przez OpenWrt:

Kanał #openwrt jest ogólnym miejscem dla wszystkiego, co jest związane z OpenWrt. To najlepsze miejsce do zadawania pytań dotyczących konfiguracji, kompatybilności lub innych aspektów związanych z użytkowaniem oprogramowania OpenWrt.

Kanał #openwrt-devel jest skierowany do programistów i przeznaczony do udzielania odpowiedzi na pytania związane z programowaniem, takie jak przenoszenie urządzeń, pakowanie, działania związane z przesyłaniem strumieniowym i tak dalej.

Kanał #openwrt-adm channel to miejsce, w którym personel projektu może koordynować kwestie administracyjne, konserwację infrastruktury i zasady.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2022/11/16 10:12
  • by arturwroblewski