This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

Důvody k použití OpenWrt

Lidé instalují OpenWrt protože zjistili že je lepší jak jejich standardní firmware v routeru nebo vestavěném systému. Tato strana ukazuje hodně aspektů OpenWrt.

OpenWrt je navržen podle sítě odborníků a dalších, kteří se starají o výkon jejich sítí. OpenWrt zahrnuje mnoho algoritmů z posledních poznatků daleko lepších než firmware poskytnutý dodavatelem.

 • OpenWrt je stabilní, a pracuje spolehlivě po dlouhou dobu.
 • OpenWrt snižuje latenci/zpoždění a propustnost sítě prostřednictvím kontrolních algoritmů které hlídají přetečení bufferů.
 • Wi-Fi zlepšují podporu vyšších datových toků a přenosových časů mezi stanicemi.
 • Starší zařízení jsou ještě podporována OpenWrt zlepšeními (tak dlouho, jak RAM/Flash zařízení může ukládat nové verze) dlouho poté, co výrobce přestane poskytovat update.

OpenWrt je open source software. Mnoho vývojářů z celého světa posuzuje programový kód před jeho vydáním.

 • Nemá žádná skrytá vrátka od dodavatele zařízení.
 • OpenWrt je odolný vůči dalším napadením díky operačnímu systému Linux.
 • OpenWrt je aktivně aktualizovaný takže všechny chyby jsou odstraněny krátce poté co jsou objeveny.
 • Defaultní OpenWrt konfigurace je velmi konzervativní a povoluje plnou rychlost internetu bez možnosti útoku na váš router nebo připojená zařízení.
 • Hodně starších zařízení je podporováno OpenWrt a můžou používat bezpečnostní záplaty OpenWrt dlouho potom co dodavatel zastaví vydávání oprav firmwaru.
 • OpenWrt prodlužuje životnost vašeho routeru. Zatímco mnozí prodejci poskytují pouze aktualizace pro váš router nebo zařízení dokud nebude vydán novější model, OpenWrt podporuje všechny kompatibilní zařízení tak dlouho dokud RAM/Flash stačí přijmout nový firmware.

Zatímco dodavatel firmware pro router dodává s pevně nastavenými schopnostmi, OpenWrt poskytuje více než 3000 balíčků k instalaci. Některé více populární balíčky ti dovolí:

Pulsující komunita vývojářů, dobrovolníků, a dalších dlouhodobých OpenWrt uživatelů jsou vždy ochotní pomoci a vyřešit chyby.

Mnoho týmů které dělají špičkový výzkum v síťových tématech používá OpenWrt jako stabilní platformu pro jejich práci. Jako se jejich práce pohybuje od experimentální oblasti po praktickou, kvalitní kód je k dispozici v LEDE jako první. Některé týmy používající OpenWrt včetně

 • Pokračující vývoj fq_codel and cake algorithms snížení přetečení bufferů.
 • Pro rychlejší Wi-Fi tým pracuje na snížení požadavků a latence ve Wi-Fi zásobníku, a testuje vysílací čas a správnost kódů pomocí OpenWrt.
 • Domácí internet stanoví implementaci zeroconf (IPv6 a IPv4) směrování, přiřazení prefixú a pokrytí služeb pro domovskou síť sestávající z několika routerů připojených k poskytovatelům více služeb. Je tam hnet-full balíček pro OpenWrt.

Because OpenWrt is a true Linux-based system, you have full control over all functions of your router/device.

 • OpenWrt provides both command-line interface (via SSH) and a web-based user interface for configuration.
 • Configuration information is stored in plain-text files to ease the editing and/or copying.
 • OpenWrt Image Generator allows you to create your own firmware images for your device with any customizations (pre-defined password, WiFi, etc).
 • The LuCI Web GUI allows you to select themes that suit your needs/tastes In addition, Localization of Web UI is available via packages in over 20 languages.
 • Configure the external LEDs and buttons/switches to suit your needs.

OpenWrt is provided for free through its GPL license, and thanks to the efforts of many volunteer contributors (both individuals and companies). There are no subscription or licensing fees.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • Last modified: 2020/10/09 10:32
 • by tmomas