This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

Broadcom DSL

  • Broadcom'un açık kaynaklı Linux sürücüleri desteği karışıktır.
  • Bir dönem için, Broadcom Linux için açık kaynak sürücü geliştirmeyi hiç desteklemedi.
  • OpenWrt sadece özgür ve (haliyle) açık kaynaklı Linux çekirdek sürücüleri kullanmayı amaçlar.
  • Broadcom DSL yongalarının büyük çoğunluğu için tamamen açık kaynak desteği mevcut değildir.

BCM63xx ÇüS (SoC.ÇipÜzerindeSistem) içeren cihazlarda OpenWrt ile DSL çalışmayacaktır.
Detaylar için lütfen Desteklenmeyen özellikler'e ve Broadcom BCM63xx'e bakın.
Sonuç olarak, bir cihaza OpenWrt yüklemek ve Broadcom DSL modemden herhangi bir işlev beklemek gerçek-dışı olacaktır.
Lütfen OpenWrt yüklemeden veya bir cihaz satın almadan önce bunun farkında olun.

Bu bilgi kutuları diğer sayfalarda takip eden kısım ile kullanılabilir:

{{section>tr:meta:infobox:broadcom_dsl#verigirisleri_icin_kutubilgi&noheader&nofooter&noeditbutton}}
{{section>tr:meta:infobox:broadcom_dsl#donanım_tabloları_icin_kutubilgi&noheader&nofooter&noeditbutton}}

BCM63xx DSL yonga kümeli cihzlarda (Broadcom yongalar için FLOSS sürücü bulunmadığından) DSL hiç çalışmayacaktır. Bir cihaz seçerken veya cihazınıza OpenWrt çakmaya karar verirken, desteklenen cihaz olarak listelenmiş de olsa bunu göz önünde bulurndurun.
Detaylar için Broadcom DSL, Desteklenmez: DSL modem ve Broadcom BCM63xx sayfalarına bakın.

BCM63xx DSL yonga kümeli cihzlarda (Broadcom yongalar için FLOSS sürücü bulunmadığından) DSL hiç çalışmayacaktır. Bir cihaz seçerken veya cihazınıza OpenWrt çakmaya karar verirken, desteklenen cihaz olarak listelenmiş de olsa bunu göz önünde bulurndurun.
Detaylar için Broadcom DSL, Desteklenmez: DSL modem ve Broadcom BCM63xx sayfalarına bakın.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2021/12/09 18:14
  • by sorcun