FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Yükleme yöntemleri

Donanım tablosundan yükleme yöntemleri bağlantıları için başlangıç sayfası.

Cihazına OpenWrt yüklemek için iki şey bilmeye ihtiyacın var:

  1. Cihazım için nereden bir OpenWrt bellenim imajı edinebilirim → Donanım tablosu bellenim indirme
  2. Cihazıma nasıl OpenWrt yüklerim?
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2024/02/12 11:43
  • by 127.0.0.1