This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

OpenWrt yükleme

OpenWrt kurulumu cihaza özgüdür. Cihaza özgü olan bu işlemler vikide bulunabilir. Uygulanabilecek işlemler için Donanım Tablosu'na bakabilirsin. Eğer cihazın listelenmemişse, bu kılavuzdaki bilgiler yararlı olabilir.

Uyarı!
Bu kısım cihazınıza veya bellenime zarar verebilecek eylemler tanımlar. Özenerek ilerleyin!

:!: OpenWrt kurma girişimin başarısız olursa, lütfen düzeltmek için generic.debrick'e bakın.

:!: Bu KILAVUZ OLDUKÇA GENEL. Çoğu durumda kullanamazsın, değerleri ve başka bölümleri özgül cihazına uydurman gerekir. Lütfen cihaz-özgül belgelendirme için desteklenen donanım sayfası'na bak.

Çoğu durumda; üç seçeneğin var:

 • Seçenek 1: cihazının kalıcı belleğine OpenWrt kurmak
 • Seçenek 2: RAM'e OpenWrt kurmak
 • Seçenek 3: Şebeke üzerinden OpenWrt'yi önyüklemek (ağ-önyüklemesi(ing.) tüm önyükleyiciler desteklemez).

Bir cihaza OpenWrt kurmanın dört yolu vardır:

Web tarayıcın ile OEM belleniminin web arayüzünü aç ve OpenWrt fabrika bellenimi imajı dosyasını “Bellenim Yükseltme” seçeneğini kullanarak kur. Cihazın OpenWrt kurulu olarak baştan başlamalı.

NOTE: Bazen OEM bellenimi sadece belirli bir bellenim dosyası çakmaya izin verir. Durum bu ise bu yöntem ile OpenWrt kuramazsın. Yine de, bazı cihazlar için inşa botları etiketli oluşumlar hazırlarlar, öyle ki üreticinin bellenimiyle uyumlu olurlar. Bu durum cihaz özgül sayfada belgelenmiş olmalı.

Hepsi olmasa da çoğu önyükleyici bu amaçla yerleşik işlev sağlarlar. Bazıları bir TFTP-istemcisi kullanırken, diğer bazıları TFTP-sunucu kullanırlar, başka bazıları bir FTP-istemcisi, kimi de FTP-sunucusu kullanır, kimi bir web sunucusu ve kimisi de XMODEM-protokolü kullanır.

Devam etmeden önce şunları belirlemen gerekir:

 • önyükleyicinin öntanımlı IP adresi (asıl bellenimle başladığında cihazın sahip olacağı IP adresiyle aynı olması gerekmez!)
 • kullanılan protokol ve önyükleyicinin sunucu olarak mı istemci olarak mı davrandığı
 • doğru geçit numarası (varsayılan değilse)
 • bağlanman gereken arayüz
 • bir kullanıcı adı ve parola (eğer gerekliyse)
 • cihazı başlattıktan sonra bağlantı sağlamak için sahip olduğun zaman aralığı

Yukarıdaki değişkenlerin hepsini bildiğinde, devam edebilirsin.

 1. Bilgisarayına münasip yazılımı yükle (mesela önyükleyici FTP-sunucusu kullanıyorsa, bir FTP-istemcisine ihtiyacın var).
 2. Uygun kılavuz sayfasını oku örneğin: tftp, tftpd, ftp, ncftp, ftpd, pure-ftpd, vs ...
 3. Bilgisayarın için, önyükleyicide yapılandırılmış olan IP adresiyle aynı adres bloğunda bir sabit IP yapılandır.
 4. Bilgisayarı cihaza bağla.
 5. Cihaza güç cevrimi uygula.
 6. Seçtiğin yazılım ile önyükleyiciye bağlan
 7. OpenWrt bellenim dosyasını yükle.
 8. Açıkça söylenmedikçe Ön yükleyicinin üzerine yazma veya onu değistirme!

NOTLAR: Bazen önyükleyici bile seni, asıl cihaz üreticisinden olmayan bellenimi çakmandan alıkoyar. Az bir zaman aralığın varsa, bilgisayar ve cihaz arasındaki bağlantı çabukça sağlanmalı. Bunu olabildiğince çabuk yapmak için, NIC'te otomatik-anlaşmayı devredışı bırakabilirsin veya ortam sezgisini(ing) devredışı bırakabilirsin.

Özgül Klavuzlar

Bu adım yeni bir ramdisk imajını nasıl cihaza yükleyeceğini gösterir. Çakarbellekte varolan bellenim değişmeden kalır! Ramdisk yüklemesini yapabilmek için çalışan bir seri kablo gerekli.

 1. OpenWrt Buildroot'a cihaza yüklenmek üzere bir ramdisk-imajı oluşturtmak için özellikle RAMDISK seçeneğini seç
 2. bilgisayarınla WNDR3700'ın LAN geçitlerinden biri arasına bir ethernet kablosu bağla.
 3. seri kablonu WNDR700 üzerindeki başlığa bağla ve yerel uçbirim programında (örn. minicom) şunlara ayarla
  • 115200 bps 8N1
  • no software flow control
  • no hardware flow control
 4. bilgisayarının eternet geçitini 192.168.0.10/24 IP adresini kullanması için ayarla
 5. yerel bilgisayarında 191.168.0.10 arayüzündeki istekleri yanıtlaması için bir TFTP sunucusu yapılandır. ramdisk imajının (openwrt-ar71xx-uImage-lxma.bin) TFTP sunucusu tarafından kullanılan dizinde olduğundan emin ol.
 6. ramdisk imajının başlığını düzelt ki u-Boot bellenimince tanınsın. Forumda burada http://aorlinsk2.free.fr/openwrt/wndr3700/ *aorlinsk* tarafından yayınlanan wndr3700.c programını kullan ve TFTP sunucusunun veri dizininde koştur. Ne olur ne olmaz diye kodu burada yeniden ürettim:
  • ./wndr3700 openwrt-ar71xx-uImage-lzma.bin openwrt-fixed.out
 7. karta güç ver. Normal önyükleme dizisi kesmek için bir tuşa basmanı isteyen bildirime geldiğinde, seri uçbirimde bir tuşa bas (veya başlangıçtan bir komut istemi alana kadar sadece giriş tuşuna basılı tut):
 8. seri uçbirime şunu gir:
  setenv ipaddr 192.168.0.1
  setenv serverip 192.168.0.10
  setenv bootargs 'board=WNDR3700'
  tftpboot 80800000 openwrt-fixed.out
  bootm

  (aşağıdaki önyükleme argümanları parçasını unutursan, kart önyüklenecek ve olağan görünecektir, ama herhangi bir şebeke arayüzünü ayaklandıramaz!)

 9. Sistem önyüklenmeli!

Somut örnekler: wnr2000, ...

Diger kılavuzlara bakmayı başvurmayı unutma

Bu kontrol listesi OpenWrt yüklemek için kullanabileceğin tüm yolları kapsayamaz ve kapsamaz.

Kurulum-Öncesi

Kurulum

 • Yönlendiriciyi baştan başlat.
 • OpenWrt imajını münasip konuma indir.
  • Var olan OpenWrt sistemi yükseltme durumunda, münasip konum RAM'dir(genellikle /tmp).
 • İndirdiğin OpenWrt imajının MD5 sağlama özetini doğrula.
 • En azından indirdiğin OpenWrt imajının boyutu kadar serbest RAM olduğundan emin ol.

Kurlum-Sonrası

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • Last modified: 2021/12/10 13:22
 • by sorcun