FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Watchcat - şebeke bekçi-kopeği hizmeti

watchcat ve luci-app-watchcat ve paketlerini yükleyin.

Watchcat belirli bir makineye pingleme başarısız olduğunda uygulanacak kurallar belirlemeye yarayan bir ping-watchdog hizmetidir.

Çalışma kiplari şunlardır:

 • Ping Reboot: belirlir bir makinaya ping başarısız olursa OpenWrt cihazı baştan başlatır.
 • Restart Interface: Bir arayüzden bellirli makinaya ping başarısız olursa o arayüzü baştan başlatır.
 • Periodic Reboot: belirli aralıklarla baştan başlatır.

mode - bu watchcat oluşumunun içinde olabileceği kipler.

 • ping_reboot
 • restart_iface
 • periodic_reboot

period - bu parametrenin kullanım yolu watchcat'in kipine bağlıdır:

 • Periyodic Reboot: baştan başlatma uygulamak için zaman aralığı, her 24 saatte bir gibi.
 • Ping Reboot: kural etkinleştirilmeden önceki, başarılı pingsız en uzun aralık
 • Restart Interface: kural etkinleştirilmeden önceki, başarılı pingsız en uzun aralık

Peryot örnekleri

 • 10 saniye böyle: 10 ya da 10s
 • 5 dakika şöyle: 5m
 • 1 saat bu şekilde: 1h
 • 1 hafta şu biçimde: 7d

pinghosts - Ping Reboot ve Restart Interface kiplerinde pinglenecek/izlenecek cihaz(lar)

pingperiod - ne sıklıkta pingleneceği

Ping peryodu örnekleri

 • her 10 saniyede şekli: 10 veya 10s
 • her 5 dakikada için bu: 5m
 • saatte bir böyle: 1h
 • her hafta: 7d

pingsize - pingler için kullanılacak paket boyutu.

Desteklenen ping boyutu değerleri

 • small - 1 byte
 • windows - 32 byte
 • standard - 56 byte
 • big - 248 byte
 • huge - 1492 byte
 • jumbo - 9000 byte

interface - üzerinden ping atılacak arayüz, aynı zamanda, Restart Interface kipinde baştan başlatılacak olan. Eğer belirlenmemiş durumdaysa varsayılan rota arayüzünü kullanır.

Arayüz örnekleri

 • eth1
 • wwan0

forcedelay - Ping Reboot ve Periodic Reboot kiplerinde, sysreq reboot çalıştırmadan, nazikçe baştan başlatma denedecek süre.

mmifacename - baştan başlatmak için bir ModemManager ayarüzü adı - eğer ayarlandıysa arayüz düştüğünde ModemManager hizmeti yeniden başlatılır.

Modem Manager Arayüzü Adı örneği

 • mobiledata

unlockbands - eğer 1 olarak ayarlandı ise kural etkinleşince mmcli -m any --set-current-bands=any yayınlar

Olası unlockbands değerleri

 • 0 - işlevli (varsayılan)
 • 1 - işlevsiz

restart_iface kipi, interface, pingsize, mmifacename unlockbands parametreleri şu katkıdan beri kullanılabilirler: https://github.com/openwrt/packages/commit/d5047303d6ad052f0249350a205015d149882e0e

Aşağıdakiler /etc/config/watchcat yapılandırma dosyasında bir kural için config watchcat kıtaları:

- 192.168.1.1 (geçit) aygıtını her 30s(30 saniye)'de bir eth1.1 arayüzü üzerinden pingle ve 5m(5 dakika)'da veya daha uzun süre başarısız olursa baştan başlat ve donanımsal baştan başlatmadan önce yazılımsal önyükleme için 1m(1dakika)'ya kadar bekle:

config watchcat
 option interface 'eth1.1'
 option period '5m'
 option mode 'ping_reboot'
 option pinghosts '192.168.1.1'
 option pingperiod '30s'
 option forcedelay '1m'

- Cihazı her 3d(3 gün)'de bir baştan başlat ve fiziksel baştan başlatmadan önce yazılımsal baştan başlatma için 2m(2 dakika)'ye kadar bekle:

config watchcat
 option mode 'periodic_reboot'
 option period '3d'
 option forcedelay '2m'
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • Last modified: 2021/12/23 01:45
 • by sorcun