This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Sürüm İnşaları

OpenWrt OpenWrt yazılımının iki ayrı dalı vardır: üretime uygun bir “Sürüm” inşası, ve sürekli evrilen gelişmeler içeren bir "Geliştirme" inşası. Zaman zaman, geliştirme inşalarından bir sürümü takip eden kararlı sürüm için “Sürüm Adayı” olarak ilan ederiz.

Kararlı sürüm:

Eski kararlı sürüm:

Bu sayfa tüm tam sürüm inşalarının arşivlenmiş sürümlerini, artı en güncel sürüm adayı inşalarını içerecek.

Ömrü tükenmiş sürümler:

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2021/03/30 12:59
  • by sorcun