Paketleri yükseltmek, cihazı yazılımsal takoz etmek de dahil ciddi sorunlara neden olabilir!

Paketleri körleme yükseltmek (el veya betik ile) sizi her türlü belaya sürükleyebilir.

Bir paketin sadece yükseltilmiş bir sürümü var diye onun yüklenmesi gerektiği veya uygun işleyeceği anlamına gelmez. Herhangi bir yükseltme yapmadan önce yükseltmenin güvenli olup olmadığını tespit etmek için kendinizi bilgilendirin.Avoid upgrading core packages.


OpenWrt'de paketleri yönetmenin/yüklemenin iki yolu var: LuCI web arayüzü Yazılım menüsü (Sistem > Yazılım), ve komut satırı arayüzü(KSA). İki yöntem de aynı KSA opkg çalıştırılabilir kodlarını çağırır, ve OpenWrt 19.07.0 itibarı ile, LuCI arayüzünün yükseltilebilir paketleri listeleyen bir 'Güncelleştirmeler' sekmesi vardır. LuCI Yükselt... düğmesi, bu sayfanın konusu olan aynı opkg upgrade komutunu icra eder. Paketleri yükseltmekte, LuCI ve KSA için aynı uyarılar geçerlidir.


Genel anlamda, opkg upgrade kullanımı asla önerilmez. Hemen her koşulda ondan sakınılmalıdır. Özel olarak, toptan yükseltmenin büyük sorunlara yol açması çok olasıdır, ama yine de tekil paketlerin yükseltilmesi de sorunlara neden olabilir. Aynı zamanda bunun OpenWrt sürümlerini (ana sürümler gibi bakım sürümleri de) yükseltmek için sysupgrade yolundan farklı olduğunu vurgulamak da önemlidir. opkg upgrade OpenWrt sürümünü yükseltmez. Sadece sysupgrade bunu yapabilir. Bu ikisi eşdeğer değildir.

Büyük Linux dağıtımlarında farklı olarak, OpenWrt sınırlı kaynaklı sistemlerde çalışması için en iyi duruma getirilmiştir. Bu dahili ABI (Application Binary Interface) uyumluluği ve çekirdek sürümü bağlılığı doğrulamaysı içermeyen opkg paket yöneticisini kapsar. Her ne kadar bazan hiç sorun olmasa da, garantisi yok ve yüseltme küçüğünden büyüğüne çeşitli uyumsuzluklarla sonuçlanabilir, ve sorun çözme çok zor olabilir. Ek olarak, opkg upgrade süreci çakarbellek boşluğu tüketir. Aslı (yerleşik ROM) üzerine yazmadığı (ve yazamayacağı) için, yükseltilmiş paketleri r/w katmanında depolaması gerekir.

Çoğu durumda, kayda değer önem/risk taşıyan güvenlik yamaları, sysupgrade sistemiyle kullanılmak üzere resmi kararlı bakım sürümünde, hızla yayınlanır. Güncelliği korumak için önerilen yöntem budur.

Son seviyede olmayı isteyenler enstantane sürümlerini kullanmayı değerlendirmeliler, ama kararlı ve enstantane sürümleri arasındaki farklılıkların bilincinde olmalılar. Veya, alternatif olarak, istenen güncellenmiş paketleri kapsayan özel bir imaj oluşturmalılar. Hâlâ opkg upgrade kullanmak isteyen kalan kullanıcılar bunu seçilmiş tekil paketler için yapmalılar (toptan güncelleme ve kör güncelleme!) ve çözmek için varsayılanlara tam sıfırlamayı zorunlu kılabilecek sorunların ortaya çıkabileceğinin farkında olmalılar.

Halihazırda sorunlarınız varsa veya yükseltilmiş paketleri geri çevirmek istiyorsanız: bir yedek oluşturun (seçmeli; sıfırlama tamamlandıktan sonra geri yüklenebilir) ve varsayılanlara sıfırlamayı icra edin (firstboot).

Eğer paketleri, özellikle de bir betik ile yükseltmeyi seçerseniz, uyarıldınız. Forumda çikayet etmeyin, ve sonuçlarla kendiniz başa çıkmaya, sorun giermeye, ve çözümlemeye hazır olun.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2021/12/09 16:19
  • by sorcun