TEHLİKE: YÜKSEK GERİLİM içeride!
Bu cihazı açmak yüksek gerilim altındakı parçaları açığa çıkarır (90/220 Volt kadar)!

  • ölümcül elektrik çarpması riski
  • Bağlı diğer cihazlara geri-alınamaz hasar riski, örnek olarak seri kabloyla bağlı bilgisayar

Parmaklarınızı, iletken aletleri ve seri kabloları yüksek gerilimde her zaman uzak tuttuğunuzdan emin olun!

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2021/12/09 17:14
  • by sorcun