Geliştirme dalı aktif geliştrilen deneysel kod içerebilir ve üretim ortamları için kullanılmamalıdır. Enstantane imajları ek donanım destekleyebilir, yine de, deneyseldir, kararsız sayılır, ve bazen derlenmez.

Hazır enstantane imajlar herhangi bir web arayüzü veya GUI ile gelmezler. Komut satırı ve uzaktan kabuk kullanmakta rahat olmanız gerekecektir. → Nasıl LuCI yüklenir

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2021/12/09 03:11
  • by sorcun