FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Hangi paketleri alan kazanmak için güvenle kaldırabilirim?

Sorun: 4MB flaşlı cihazlarda kullanılabilir boşluk kıttır, ve gerekli bir paketi yüklemek için yeterli boşluğum yok. Bir miktar boşluk kurtarmak için: Bir imaj oluştururken, normalde önceden yüklü paketlerden hangilerini güvenle kaldırabilirim?

Çözüm: Kendi imajını derlerken (örneğin imaj oluşturucu ile) kendi kullanım durumunda gerekli olmayan paketleri kaldırarak bir miktar boşluk kazanabilirsin. IPv6 desteğini ve ilgili paketleri tamamen kaldırmak için, imaj oluşturucudan bunu yapmasını make komutuna şu argumanı vererek istemelisin: “CONFIG_IPV6=n”.
Ayrıca bakın → Build image for devices with only 4MB flash.
Ayrıca bak → Bellenim boşluğu kazanma.

Eylem Paketler
kaldır: pppoe -ppp -ppp-mod-pppoe
kaldır: IPv6 -ip6tables -odhcp6c -kmod-ipv6 -kmod-ip6tables
kaldır: dhcp sunucu -odhcpd
kaldır: iptables -iptables
kaldır: opkg -opkg
ekle: asgari LuCI uhttpd uhttpd-mod-ubus libiwinfo-lua luci-base luci-app-firewall luci-mod-admin-full luci-theme-bootstrap
ekle zram zram-swap
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2022/01/14 21:09
  • by sorcun