FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Sık Sorulan Sorular: Genel

OpenWrt temel olarak Linux çalıştırabilen gömülü cihazları hedef alır. Çoğunlukla kablosuz yönlendiricileri.

OpenWrt öncelikle uzman kullanıcılara, ağ meraklılarına, kablosuz topluluklara, ve gömülü cihaz geliştiricilere yöneliktir.

OpenWrt'nin varsayılan yapılandırması, LuCi web arayüzüyle, çoğu kablosuz yönlendiricinin ve benzer cihazların fabrika bellenimi üzerinde büyük bir gelişmedir. Çoğu insanın ihtiyaç duyacağı tüm işlevselliği sağlar. Gerekirse genişletilmiş işlevsellik sağlamak için ek paketler birkaç tıklamayla yüklenebilir. Bir komut satırı arayüzü de vardır.

Şirktler OpenWrt'yi en iyi, ürünlerini desteklemek için gerekli kodu besleyerek destekleyebilirler. Herhangi bir platform destek kodu, yama sunumu veyahut sadece ayrıntılı özellikler de en çok değer verilenlerdir.

Ürün desteğini beslemek de, gerekli iç değişiklik miktarını düşürürken, sürekli bakım ve uyarlama çabalarını da zamanla azaltarak şirkete uzun vadede yarar sağlar.

İnşa sistemi ve pek çok OpenWrt bileşeni GNU Genel Kamu Lisansı Sürüm 2 ile lisanlanmıştır. Bazı parçalar farklı lisanla lisanslanmışlardır; bu çoğunlukla OpenWrt'de yaratılmayan paketler için geçerli bir durumdur.

Kodun asıl yazarları telif hakkına sahipler.

Hayır; OpenWrt projesi kayıtlı tüzel kişi değildir. Bununla birlikte, OpenWrt Software Freedom Conservancy (SFC)1) tarafından temsil edilmektedir.

Evet; OpenWrt Software Freedom Conservancy (SFC)2)'nin OpenWrt projesi adına sahibi olduğu tescilli ticari markadır.

Ana konu: OpenWrt/LEDE hakkında

LEDE projesi kararlı sürümlere odaklanmak isteyen geliştiricilerce yaratıldı, oysa OpenWrt çekirdek takımı en ileri seviye geliştirmeye odaklanmıştı. LEDE geliştiricileri özellikle daha iyi sınama ve sürüm süreci otomasyonu istediler, ve bunu OpenWrt altyapısının ve yordamlarının kısıtları altında yapamayacaklarını hissettiler.

LEDE herhangi bir şirket veya herhangi bir sınai kurumla bağlı değildi. Ne de LEDE projesi için tescilli bir ticari marka vardı.

Projeler arası kod uyumluluğu yüksek kaldı. LEDE OpenWrt ile aynı paketleri dağıttı. Aynı zamanda LEDE, OpenWrt'ye ve OpenWrt'den sysupgrade ile geçişleri destekledi, her ne kadar bazı varsayılan yapılandırma ayarları değişse de.

Aylarca bağımsız çalışma sonrası, iki grup her iki projenin en iyi yönlerini, yeniden OpenWrt adı altında birleştirmenin bir yolu üzerinde anlaşabildiler, ve LEDE adı ıskartaya çıktı.


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2022/01/15 01:40
  • by sorcun