Donanım

Birkaç bileşenden ibaret bir gömülü sistem.

Gömülü sistemler yararları için tasarlanmışlardır ve sıklıkla sakıncaları da vardır. Düşük güç tüketimi ve düşük performance (kıyas: verim/watt karşılaştırması) Erken dönem bilgisayarların aksine pek çok üretici SoC(System On Chip(çipte sistem))'leri, kablosuz çipleri, kartları vesaire için veri sayfaları veya programlama kitapçıkları yayınlamazlar.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2022/01/08 03:11
  • by sorcun