FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

root parolasını sıfırlama

Eğer root parolasını unuttuysan veya root parolası artık çalışmıyorsa, Arıza güvenliği ve sıfırlama kullanmalısın.

Oradan, tüm yapılandırmayı sıfırlamak zorunda olmazsın. Arıza güvenlik kipinin root kimlik doğrulaması için parola gerektirmediğini unutma (!)

Sadece kök dosya sistemini bindirmeli ve passwd ile yeni bir parola belirlemelisin ve ardından yeniden başlatma tetiklemelisin. Arıza güvenlik kipinde, passwd unutmuş olabileceğin eski parolayi sormayacak:

root@(none):~# mount_root
switching to jffs2 overlay
root@(none):/rom/root# passwd
Changing password for root
New password:
Retype password:
passwd: password for root changed by root
root@(none):/rom/root# reboot -f
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2022/01/08 05:56
  • by sorcun