FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Bir GNU/Linux bilgisayardan TFTP ile OpenWrt Kurulumu

Bu kılavuz Linux cihaz sahibi olan, görece yeni başlayanları hedefler.

Bu basit TFTP ile çakma kılavuzu takip eden aletlere sahip olmanıza gereksinir:

Bilgisayar: GNU/Linux kullanan çoğu masaüstü veya tablet bilgisayar eternet gecitlidir
Yönlendirici: TFTP kullanılarak yükleme yapılabilen herhani bir yönlendirici veya cihaz ( TFTP Installation Setup)
Bilgi: Bir uçbirim açıp komutlar koşturabilecek asgari bilgi

Aynı zamanda takip eden malumatı toplamak isteyeceksin:

* Dağıtımının temeli nedir?

 • X/L/K/Ubntu, ElemantaryOS, Kali, Finnix: Debian (paket yüklemek için `apt` ve `apt-get` kullanırsın)
 • Fedora/CentOS/Red Hat: Red Hat (paket yüklemek için `yum` ve `rpm` kullanırsın)
 • Manjaro, Arch: Arch Linux (komut yüklemek için `pacman` kullanırsın)

* eternet geçitinin cihaz adı nedir?

 • Bir uçbirimde `ip link` koştur, `e` ile başlayan cihazlara bak.

Uç basit adım var:

- Şebeke kurulumu

- tftp kurulumu

- Yönlendiricide TFTP tetikleme

Takip eden paketi yüklemek isteyeceksin:

- `network-manager`: mütemadiyen şebeke yapılandırmanı kolay kılmak için. (Bu çoğu masaüstü cihazda bulunan şebeke yapılandırmasıyla tümleşiktir)

TFTP yükleme kılavuzundan, yönlendiricinin imaj talep etmek için hangi adresi beklediğini bul - örnek olarak, 192.168.1.20 - ve onu yapılandırmak için `nmtui` komutunu kullan:

Bir bağlantıyı düzenle → Ekle → Eternet: - Profil adı 'TFTP için Sabit Adres' - Cihaz '(önceden bulduğun eternet geçidi, örnek enp0s25)' - IPv4 YAPILANDIRMA:

 1. Elişi
 2. Göster:
  1. Adresler '192.168.1.20/24' (/25 alt ağ maskesidir - sadece ilk 25 biti aynı olan adrese sahip olan herkesle konuşabilir)

- ... şimdi en alta git ve '<OK>'

Eğer bunu önceden denemek istersen, bilgisayarını eternet kablosuyla bir yönlendirici veya dağıtıcıya bağlamayı dene, ve 'TFTP için Sabit Adres“ bağlantısını seç; sonra adresinin kendiliğinden doğru ayaklandığını onaylamak için bir uçbirimde `ip address` koştur.

Takip eden paketi kurmak isteyeceksin:

- `tftpd-hpa`: TFTP dosya isteklerine kendiliğinden cevap veren bir hizmet sağlamak için

Bu kurulduğunda `/var/lib/tftpboot/` adlı bir dizin oluşturulmuş olmalı. Bu `tftpd-hpa` için, sunacağı dosyaları yerleştireceğin yer. (Eğer oluşturulmamış ise: nerede oluşturulduğunu bulmak için `dpkg -L` dene.

Yönlendiriciye göndermeye niyetlendiğin dosyaları `/var/lib/tftpboot/` altına kopyala. Bunu yapmak için sudo kullanmaya gereksinebilirsin.

Takip eden komutları koşturarak `tftpd-hpa` başlat:

`sudo systemctl start tftpd-hpa`

Çıktı almamalısın.

İpucu: eğer başlamakta başarısız olursa, olasılıkla geçit 69'da dinleyen başka bir sürecin var, böylelikle `tftpd-hpa`'in dinlemesi engelleniyor. Kontrol etmek için koştur:

`sudo netstat -tupena | grep :69`

 Hurricos@myhost:~$ sudo netstat -tupena | grep :69
 udp    0   0 0.0.0.0:69       0.0.0.0:*              0     1786355  11349/inetd   
 udp6    0   0 :::69          :::*                0     1786356  11349/inetd   

Bu geçiti kullanan süreci (bu durumda, `inetd`) durdurmak isteyeceksin. Bu durumda, `sudo systemctl stop inetd` kullanabilirdin.

Şimdi, çakılacak yönlendiricini bilgisayarına tak, ve TFTP isteği için yönlendiricini tetiklemeyi başarmak için klavuzunu takip et. Yönlendiricini yönetmek için bir seri kablo kullandığın durumlarda, yönlendiricine şebekeden önyüklemesini söylemek için genellikle uBoot uçbirimi kullanyorsundur - örnek olarak Meraki MR16'da.

Eğer yönlendiricinin önyüklenmesini sağlayamıyor isen, denetleyebileceğin birkaç şey var:

- Yönlendiriciden gerçektende bir TFTP/BOOTP paketi alıyor musun?

 1. Bunu `sudo tcpdump -i <eternet cihazı> port 69` koşturarak denetleyebilirsin

- Dosyaların doğru adlandırılmışlar mı?

 1. TFTP istekleri dosyaların `/var/lib/tftpboot/` altında bulundukları isimlerin tıpkısıyla yanıtlanır.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • Last modified: 2021/12/14 00:09
 • by sorcun