Etkinleştirilmiş Wi-Fi'li OpenWrt çakma

OpenWrt ilk açılışta devre-dışı Wi-Fi'lı olarak yapılandırılmıştır. Yine de bazı yükseltme senaryoları, öntanımlı olarak kablosuz bağlantının etkin olmasına gereksinir. Bu kılavuzda iki kısım var: biri OpenWrt imajını yükseltmek için, diğeri fabrika belleniminden OpenWrt çakmaya uygun.

Biz sysupgrade komut satırı aletini özel hazırlanmış bir geriyükleme yapılandırma dosyası ile kullanırız. Metot herhangi bir OpenWrt imajı için kullanılabilir. Halihazırda bir yönlendiricide koşan bir OpenWrt'nizin olması gerekir. Bu satıcı ROM'u ile çalışmayacak.

Çalışır Wi-Fi'li bir OpenWrt imajı çakmak için:

 1. imajı /tmp dizinine yükleyin
 2. kodu komut satırına yapıştırın:
  cat << "EOF" > /etc/uci-defaults/xxx_config
  uci set wireless.@wifi-device[0].disabled="0"
  uci set wireless.@wifi-iface[0].disabled="0"
  uci set wireless.@wifi-iface[0].ssid="OpenWrt"
  uci set wireless.@wifi-iface[0].key="changemeplox"
  uci set wireless.@wifi-iface[0].encryption="psk2"
  uci commit wireless
  EOF
 3. Bu ilk radyodaki varsayılan araryüz için ilk adı OpenWrt ve ilk parolayı changemeplox olarak ayarlar. Bu parolayı yukarıdakı dosyada veya en azından ilk açılıştan sonra değiştirmenizi şiddetle öneririz.
 4. /tmp dizinine geçin
 5. sysupgrade için bir yapılandırma dosyası oluşturmak üzere tar -czvf config.tar.gz /etc/uci-defaults komutunu koşturun
 6. Çift önyüklemeli bir cihaz ise veya sysupgrade başarısız olursa diye, bu yapılandırma dosyasını geçerli imajdan kaldırmak için rm /etc/uci-defaults/xxx_config komutunu koşturun
 7. Çakmak için sysupgrade -n -f config.tar.gz image.bin komutunu koşturun. Geçerli yapılandırmayı kaydetmeyeciğini aklınızda tutun.

Bunun için kendi imajınızı oluşturmalısınız. Yeni başlayanlar için kendo bellenimini oluşturma kılavuzu'ı takip edin. make'ten önce yukarıdaki kısımdan xxx_config'i files/etc/uci-defaults dizinine koyun.

 1. files/etc/uci-defaults dizinini kaynak kök dizinine göre yaratın.
  mkdir -p files/etc/uci-defaults
 2. xxx_config'i yaratmak için gözde düzenleyicinizi kullanın.
  vi files/etc/uci-defaults/xxx_config
 3. Oluştur - bir de oluşturma sürecinin nasıl hızlandırılacağını okuduğunuzdan emin olun (oluşturma önce herşeyi indirme ve -jx ile derleme
  make
 4. Yönlendiricinize çakmak için factory.img'yi kullanın

Aynı yöntem ilk önyüklmede gerekli her bir yapılandırma için kullanılabilir. Örneğin Wan arayüzündeki MAC adresinin üzerinden geçme.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • Last modified: 2021/12/09 21:39
 • by sorcun