FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

OpenWrt kaynak kodu

Ayrıca bakın: Yeni bir cihaz ekleme

OpenWrt projesi kaynak kodu yapılmış tüm dalları ve sürümleri içeren bir git ağacı içinde tutulur.

Tüm depolar taranabilir: All repositories can be browsed online through:

 1. GitWeb - OpenWrt ana git deposu
 2. GitHub - sürekli güncellenen bir GitWeb yansısı

Her OpenWrt gelişimi HTTP ve HTTPS ile erişilen ana git deposunda gerçekleşir:

git clone https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git

Deponun bir yansısını GitHub'da bulabilirsiniz:

git clone https://github.com/openwrt/openwrt.git

Proje'nin git'inde bulabileceğiniz dizinler şunlardır:

 • /config : menuconfig için yapılandırma dosyaları
 • /include : makefile yapılandırma dosyaları
 • /package : paketlerin Makefile'ları ve yapılandırmaları
 • /scripts : inşa süreci boyunca kullanılan muhtelif betikler
 • /target : buildroot'ça oluşturulan imaj oluşturucu, çekirdek, SDK1) ve alet zincirini oluşturmak için makefile ve yapılandırma
 • /toolchain : alet zincirini oluşturmak için makefile ve yapılandırma
 • /tools : inşa süreci boyunca kullanılan muhtelif araçlar

Sürüm üretimi halihazırda çokça otomatikleştirilmiştir. Sürecin kalan parçalarının da ilk LEDE sürümünden önce otometikleştirilmeleri gereklirid. Çekirdek MAINTAINERS dosyası gibi biçimlendirilmiş bir TESTERS dosyası tanıtacağız. Topluluk üyeleri kendilerini bir hedef/profil/cihaz için denek sınayıcı olarak listeleyebilirler. Bir sürüm üretildiğinde sınayıcılar kendilerini sınanacak imajların gerekliliğiyle ilgili bilgilendiren bir e-posta almalılar. İkilik sürümlerinde sadece sınanmış imajların mı dahil edileceğinin kararı verilmesi gerekmekte.

Sürümler:

 1. En az yılda bir gerçekleşmeli
 2. En az bir bakım güncelleştirmesi almalı
 3. En azından sürümden bir yıl sonra CVE2)/critical/... ilgili düzeltmeler sağlamalı
 4. Sadece bakım yapılan hedefleri içermeli
 5. Sadece cihaz sınamada görülen hedefleri içermeli
 6. Hazır olduklarında hazır olmalılar

Daha çok bilgi için TODO sayfasını görün.

To create yourself a staging tree on git.openwrt.org (does not apply to regular users):

ssh git@git.openwrt.org "create openwrt/staging/yournick"
ssh git@git.openwrt.org "desc openwrt/staging/yournick Staging tree of Your Name"

To get your staging tree visible at https://git.openwrt.org:

ssh git@git.openwrt.org "perms openwrt/staging/yournick + READERS gitweb"

To get your staging tree read accessible to everyone:

ssh git@git.openwrt.org "perms openwrt/staging/yournick + READERS @all"

Her zaman, sürümünün ikinci gününde en son çekirdek sürümünde olmanın elverişsizliği ve zaman kaybı olduğu kanıtlanmıştır. Şunlara neden olmuştur:

 1. kernel versiyonu çeşitliliği
 2. geliştiriciler üzerinde tutarlılaştırmadansa sürekli yükseltme baskısı
 3. sürümler arasında 3-4 kez yükseltme için devasa çaba
 4. kmod-* paketleme yürütmesi için devasa iş yükü
 5. tamamen sınanmamış olabilen çekirdeklere yükseltme

Bu açıkça, eski, tozlu çekirdekleri haklı çıkarmaz. Bu ikisi arasında, gerekli olmayan iş yüküne ve tutarlılık meselelerine neden olmadan topluluğa güncel çekirdekler veren dengeli bir yol alınmalı.

En çok üç eşzamanlı çekirdek versiyonu olmalı. İki eşzamanlı versiyon olması üçten daha iyidir.

Kısaca, son seviyedense tutarlılığa yüksek değer verilmeli. Son seviye önemlidir, ama tutarlılıkla değiş tokuş edilemez.


1)
Software Developement Kit - Yazılım Geliştirme Kiti
2)
Common Vulnerabilities and Exposures
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • Last modified: 2022/01/27 23:59
 • by sorcun