This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

İmaj Oluşturucu önyüzleri

Bu sayfa İmaj Oluşturucu'ya dayalı hedefi OpenWrt imajları oluşturmayı otomatikleştirmek veya kolaylaştırmak olan yazılımları listeler.

Bir kerellik OpenWrt imajı oluşturmak veya hafif özelleştirme için muhtemelen en iyisi yine doğrudan İmaj Oluşturucuyu kullanmaktır.

Bir OpenWrt imajı testpit edip indirmeye yarayan modern Javascript arayüzü. Bu uygulamanın bir imaj oluşturucu önyüzü olmadığını ve basitçe bir resmi imaj bulucu olduğunu dikkate al.

https://sudhanshu16.github.io/openwrt-firmware-selector/'dan özgün Attenden Sysupgrade1) arayüzünü temel alır.

Bir API ile Attendedsysupgrade sunucusuna bağlanan Javascript uygulaması, hala üzerinde çalışılmakta. Paket seçimi gibi özelleştirme seçenekleri sağlasa da arayüzü Belenim Seçici'yi çağrıstırır

Web-tabanlı asu önyüzleri:

Yukarıdaki web tabanlı önyüzlere ilaveten cli:auc ve luci:luci-app-attendedsysupgrade, yönlendirici paketlerinde asu sunucusu mimarisiyle iletişim kurmak için alternatif önyüzler sunarlar.

Bu proje OpenWrt koşturan cihazların veya eski LibreMesh gibi tabanlı dağıtımların sysupgrade süreçlerini sadeleştirmeyi amaçlar. Burada sağlanan araçlar yönlendiriciyi yeni bir versiyonla veya paket yükseltmeleriyle, yüklü opkg'ye gerek duymadan yeniden çakmanın kolay bir yolunu sunarlar.

Ek olarak herhangi bir paket seçimi önceden yüklenmiş özel imajlar talep eden bir API (aşağıda açıklanır) sunmasıyla, bir oluşturma ortamı kurmadan, mobil cihazlardan bile bellenim imajları oluşturmayı sağlar.

Flask-tabanlı kod: https://github.com/aparcar/asu

Gluon kablosuz örgusel-ağ2) düğümleri için OpenWrt-tabanlı belenim imajları yaratmak için modüler bir çerçevedir. Almanya'daki birkac Freifunk topluluğu Gluon'u Freifunk bellenimlerinin temeli olarak kullanırlar.

Documentation: https://gluon.readthedocs.io/en/latest/

Bu araç Freifunk Berlin'in ihtiyaçları için özelleştirilmiş OpenWrt imajları yaratır. Doğrudan OpenWrt kaynak kodundan bir imaj oluşturucu ve SDK yaratmak için imajlar oluşturur. Son imajlar yaratılan imaj oluşturucuyla yaratılır veya önceden oluşturulmuş bir imaj oluşturucu doğrudan kullanılabilir.

Kod: https://github.com/freifunk-berlin/firmware

Documentation: https://github.com/freifunk-berlin/firmware#development

Bir topluluk ağındaki farklı düğümler için özel OpenWrt-Bellenimi dosyaları oluşturma sistemi

Devralınmış yaml dosyalarından değerlendirilmiş olan, erb şablonlarını cihaz başına yapılandırma dosyaları için kullanır. İki arayüz vardır: komut-satırı (rake) ve web (basit Ruby on Rails uygulaması).

Kod: https://gitlab.com/guifi-exo/temba

Battlemesh v12'deki sunumun sayfası: https://www.battlemesh.org/BattleMeshV12?action=AttachFile&do=get&target=custom_pseudofirmware_with_OpenWrt_imagebuilder.pdf

Temba'nın parçası, imaj oluşturucuyu koşturmak için ortamı oluşturan yardımcı bir betik.

Kod: https://gitlab.com/guifi-exo/temba/blob/master/imagebuilder.sh

Fransa'daki bir topluluk Internet Servis Sağlayıcısı olan tetaneutral.net projesi.

Çeşitli cihazlar için imajlar oluşturmakta YAML şablonları kullanan bir python programi. Web arayüzü yok.

kod: https://redmine.tetaneutral.net/projects/git-tetaneutral-net/repository/openwrt-tools

openwrt-auto-extroot bağlantı kurulmuş ama henüz kurulum yapılmamış herhangi bir depolama cihazını otomatik formatlayıp extroot kuracak özel bellenim imajını oluşturmak için kullanılabilir. Bu projenin birincil hedefi kendi uygulamaları için özelleştirilmiş bellenim imajları oluşturmak için kullanacak geliştiricilerdir, ama ileri kullanıcılar da oluşturma betiğini bir bellenim oluşturmak için, olduğu gibi kullanabilmelidirler.

“LibreMesh software development kit” (yazılım geliştirme kiti) OpenWRT SDK ve İmajOluşturucu;yu LibreMesj paketleri ve bellenim oluşturmak için kullanır. Bir takım özgun yapılandırmaya ihtiyaç duyduğunuz için kendi LibreMesh aromanızı yaratmak istiyorsanız veya sadece ikilikleriniz (binary) üzerinde kontrolünüz olsun istiyorsanız, cooker (pişirici) arkadaşınızdır!

Komut-satırı arayüzü, ama Chef ile de kullanılabilir.

Kod: https://github.com/libremesh/lime-sdk

Linksys E84450 ve Belkin RT3200 için kolay kullanılabilen kurulum imajları oluşturmak için IB kullanan bir betik.

Kod: https://github.com/dangowrt/linksys-e8450-openwrt-installer

İmajOluşturucu etrafında, doğru İmajOluşturucu arşivini otomatik indiren basit bir sargı.

Kod: https://github.com/aparcar/openwrt-metabuilder

İmajİnşacısı entafına basit bağımsız bir python3 sarmalayıcı. Bildirimsel INI-tarzı yapılandırma dosyalarını tüketerek çoklu hedefler ve cihazlar için paralel imaj inşa eder.

Cod: https://johannes.truschnigg.info/code/openwrt_autobuild/

Eski girişim, Temba'nın çıkış noktasıydı: https://github.com/yanosz/mesh_testbed_generator/

Freifunk projesi: meshkit OpenWrt imaj oluşturucu için bir web arayüzü Kendi yönlendiriciniz/erişim noktanız üzerinde kullanmanız için özelleştirilmiş OpenWrt bellenim imajları oluşturmanızı sağlayar Aynı zamanda her bir Freifunk topluluğu için şablonlar sunar.

Demo: http://imagebuilder.augsburg.freifunk.net/meshkit

Alakalı bağlantılar:


1)
Gözetimli Sistem Yükseltme
2)
mesh network
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2022/04/24 23:19
  • by sorcun