Uzyskanie firmware

Istnieją cztery sposoby uzyskania obrazu firmware OpenWrt

  1. Pobranie wcześniej utworzonego obrazu z sekcji “downloads”. Polecane
  2. Użycie Image Builder do wygenerowania Twojego własnego obrazu z przygotowanych wcześniej paczek
  3. Użycie przygotowanego wcześniej SDK do kompilacji źródeł
  4. Pobranie źródeł i kompilacja wszystkiego (kompilacja SDK oraz pakietów) od zera
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2021/10/15 09:06
  • by bobafetthotmail