User Tools

Site Tools


pl:doc:howto:obtain.firmware

Uzyskanie firmware

Istnieją cztery sposoby uzyskania obrazu firmware OpenWrt

  1. Pobranie wcześniej utworzonego obrazu z sekcji “downloads”. Polecane
  2. Użycie Image Builder do wygenerowania Twojego własnego obrazu z przygotowanych wcześniej paczek
  3. Użycie przygotowanego wcześniej SDK do kompilacji źródeł
  4. Pobranie źródeł i kompilacja wszystkiego (kompilacja SDK oraz pakietów) od zera
pl/doc/howto/obtain.firmware.txt · Last modified: 2018/03/03 21:42 by 174.236.3.118