Předmluva: Základní návody pro OpenWrt

Obvykle každé použité zařízení má vlastní specializovanou wiki-stránku, seznam podporovaných zařízení roste, ale počet dobrovolníků neroste, mnoho stránek je nekompletních.Proto jsme se rozhodli představit tyto pomocné stránky pro lepší pomoc začátečníkům:

Nad obsahem je někdy vysvětlení, odpovídající:

Příkladem poměrně dobré stránky zařízení je tl-wr1043nd, ale existuje mnoho špatných stránek nevhodných pro začátečníky.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2018/03/03 20:55
  • by bobafetthotmail