This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.

TEHLİKE: YÜKSEK GERİLİM içeride!
Bu cihazı açmak
yüksek gerilim altındaki parçaları açığa çıkarır (110/230 VAC)!

  • ölümcül elektrik şoku riski
  • Bağlı diğer aygıtlarda dönüşsüz hasar riski, örneğin seri ile bağlı bilgisayar

Parmaklarını, iletken aletleri ve seri kabloları yüksek gerilimden uzak tuttuğundan her zaman emin ol!

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2021/12/09 17:04
  • by sorcun