Search

You can find the results of your search below.

OpenWrt yükleme
6 Hits, Last modified:
ellikle RAMDISK seçeneğini seç - bilgisayarınla WNDR3700'ın LAN geçitlerinden biri arasına bir ethernet ka... Forumda burada [[http://aorlinsk2.free.fr/openwrt/wndr3700/]] *aorlinsk* tarafından yayınlanan wndr3700.c programını kullan ve TFTP sunucusunun veri dizininde koştur.... kodu burada yeniden ürettim: * <code bash> ./wndr3700 openwrt-ar71xx-uImage-lzma.bin openwrt-fixed.out
  • Last modified: 2022/09/05 19:03
  • by hauke