User Tools

Site Tools


pl:doc:howto:obtain.firmware.download

Outdated Information!
This article contains information that is outdated or no longer valid. You can edit this page to update it.

This page seems highly outdated (e.g. references to backfire). Please replace this page by a fresh translation of obtain.firmware.download and remove this note afterwards. — tmomas 2015/12/19 11:31

Pobierz Firmware

→ wrócić do downloads

Strona wstępnie przetłumaczona.

Zdecydowałeś się po prostu pobrać firmware oferowany tutaj. Cieszymy się. Na szczęście nawet tutaj mamy wiele do wyboru. Czy chcesz korzystać z oprogramowania opartego na stabilnych źródłach czy oparty na eksperymentalnych źródłach? Zalecamy stabilny. Aby zaspokoić swoją ciekawość możesz przeczytać o różnych gałęziach tu history.

Oddział

Chociaż obrazy z trunka oferowane do pobrania są zwykle bardzo stabilne, OpenWrt zawsze posiada stabilną wersję. Jest oczywiście możliwe, że twoje urządzenie lub wersja sprzętowa urządzenia, nie jest obsługiwana w najnowszej wersji stabilnej. Ponieważ nie będzie tzw. backportów, musisz użyć w tym przypadku wersji eksperymentalnych (jeśli są).

Gałąź Stabilna

 http://downloads.openwrt.org/backfire/ 
Gałąź Backfire
 http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/ 
Ostateczna wersja.

Gałąź eksperymentalna

Pliki skompilowane z gałęzi eksperymentalnej są zawsze tutaj:

 http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/  

Nazewnictwa plików

Wersja sprzętu

Jeśli występują różne pliki obrazów dla różnych wersji sprzętowych, należy użyć tej jednej dla danej wersji sprzętowej. Musisz być co do tego absolutnie pewien! Na przykład zobacz dir-615, inna litera może oznaczać zupełnie inny sprzęt!. Możliwe jest również, że nowsza wersja sprzętu jest obsługiwana tylko w źródłach eksperymentalnych lub jeszcze nie obsługiwane w ogóle. Jeśli twoja wersja nie jest wyraźnie oznaczona jako wspierana, należy zadać pytanie na forum. Następnie wrócić i zaktualizować wiki! ;-)

Oprogramowanie fabryczne

Czasami w nazwie pliku jest słowo “factory”. Jeśli tak, trzeba koniecznie korzystać z takiego pliku jeśli aktualizujemy oryginalny firmware! (np pierwszy raz nagrywamy OpenWrt na nowe urządzenie na którym istnieje oryginalna wersja oprogramowania producenta urządzenia)

Filesystem

Czasami (w zależności od opiekuna obrazu) istnieją dwie różne wersje do pobrania: JFFS2 i SquashFS. Zalecamy obrazy SquashFS.

TRX vs TRX2 vs BIN

Proszę przeczytać header aby zrozumieć różnice. Warto także przeczytać flash.layout .

Sysupgrade

Zazwyczaj dostępny jest także plik obrazu ze słowem “sysupgrade” w nazwie. Ten plik służy TYLKO do upgrade OpenWrt ( sysupgrading )!

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pl/doc/howto/obtain.firmware.download.txt · Last modified: 2018/03/04 10:31 by bobafetthotmail