PPTP NAT traversal

Výchozí OpenWrt není nakonfigurován na povolení přes PPTP připojení od klientů LAN (local private network) do sítě WAN (v Internetu) servers. Tato stránka vysvětluje, jak stanovit PPTP tunely procházející OpenWrt adresy při překladu síťových adres (NAT). Tohle je často označováno jako “PPTP pass through”.

PPTP využívá GRE (Generic Routing Encapsulation) protokol pro vytvoření tunelu bod bod. Jako čistě IP protokol GRE používá pouze IP adresy, ale bez čísel portů které dává router s NAT, a bez prodlevy při vytváření spojení. V základní konfiguraci OpenWrt Backfire je schopný při NAT jednoho PPTP připojení, ale ne více takových připojení současně. Ono je také nespolehlivé když zkouší zřídit po sobě jdoucí jednotlivé PPTP připojení od rozdílných LAN klientů v rychlém sledu. Toto omezení může být zrušeno (měl jsem pocit zatím) instalací následujícího balíčku.

Název balíčku Velikost v Bytech Popis
kmod-nf-nathelper-extra 55770 Extra Netfilter (IPv4) Conntrack and NAT helpers

Viz. opkg jak používat tento nástroj.

U staré verze až do Barrier Breaker 14.07 místo 'kmod-nf-nathelper-extra' použijte:

opkg install kmod-ipt-nathelper-extra
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • Last modified: 2020/12/30 07:13
  • by pepes